luni, 3 iunie 2013

INTERFERENŢE BIBLIOTECONOMICEStudiile din această carte sînt bazate pe vasta experienţă şi profesionalismul cunoscut  al autorului cu trimiteri la metoda şi teoria informaţiei, la misterul scrisului,  la realizarea  actului cunoaşterii  prin   studiu în vastele laboratoare ale minţii, care sunt bibliotecile. Studiile luate ca lucrare aparte reabilitează o realitate exactă , un domeniu al spiritualităţii - biblioteconomia şi chiar dacă o privim printr-o ipostază  modernă de plăsmuitor de imagini şi forme. 
Cartea este bazată pe investigaţii documentare din izvoare autohtone şi străine, poate fi considerată un modern tractat de biblioteconomie, plin de învăţăminte, cu reflecţii filosofice,  didactice şi morale profunde, reconstituind etapele formării enciclopedice, a unui intelectual aparţinînd unei generaţii aparte. Biblioteca face parte din zestrea  genetică a societăţii, este cea mai deplină reflectare          a chiar modelului  ansamblului social - scria Ion Stoica.

Prezentare de carte:
Stoica, Ion. Interferenţe biblioteconomice. - Constanţa: EX PONTO, 1997. - 204 p.  
ISBN: 973-97953-1-5
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu