miercuri, 3 iulie 2013

DUMITRU MATCOVSCHI NEAMUL CAIN

Această carte este ca un protest, o mărturisire, un memoriu. Poezia a fost şi va fi o ardere, zbatere, clipă unică, dor de neam şi de ţară. Scriitorul D.Matcovschi aplecat asupra cuvîntului scris, muiat în dor se adresează, către Măria sa cititorul, cu gândurile răvăşite şi nopţile nedormite.  Sunt vinovat Moldovă mamă,/ sunt vinovat că ani de-a răndul /un parvenit , cel mai de seamă,/nebun ţi-a pîngărit cuvîntul. Nu cer un pic de îndurare./Pentru păcate se răspunde./Mi-ar fi povara mult prea mare,/de-aş încerca a mă ascunde Sau Frumos e plaiul nostru, mai mândru altul nu e./ Din trupul tău în inimi şi-n sînge îl purtăm,/ să nu ştim niciodată a-l vinde nimănue,/ pe aur şi pe slavă nicicând să nu-l schimbăm.Să ne străduim a descoperi în Neamul Cain drumul regal al iubirii între Cain şi Abel.

Prezentare de carte:
Matcovschi,Dumitru
Neamul Cain.-Ch.: Î.E.P. Ştiinţa, 2008(Combinatul Poligr.).- 320p   . 
ISBN 978-9975-67-442-3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu