marți, 6 mai 2014

DOBRE ADRIAN FILOSOFIE SOCIALĂ ÎN CONTEXT INTERBELIC LA C.RĂDULESCU-MOTRU

Dobre,Adrian
     Filosofie sociaiă în context interbelic la C. Rădulescu-Motru/Adrian Mircea Dobre.-Bucureşti:Editura Academiei Române,2011
ISBN:978-973-27-2070-7

Constantin-Rădulescu Motru  în cultura română a tratat pe larg  şi sistematic problema etnicului la diferite niveluri ale societăţii . Există trei stadii de evoluţie afirmă D-sul pentru conştiinţa de comunitate:conştiinţa comunităţii de origine(care întreţine obiceiurile,ritualul cultului,şi toate tradiţiile societăţii), conştiinţa comunităţii de limbă,( limba  fiind unul din factorii fundamentali în definirea identităţii etnice şi naţionale ,ce are un rol de creaţie) şi conştiinţa comunităţi de destin,care intervine în mersul istoriei .Această carte prezintă una din preocupările filosofului român C. Rădulescu-Motru care a contribuit la procesul de consolidare a poporului român, el promovează  cultura română în baza metodelor experimentale,obiective pshometrice şi de orientare ţărănească. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu