luni, 12 mai 2014

SMEU,GRIGORE ISTORIA ESTETICII ROMÂNEŞTI VOL.I

Lucrarea de faţă dezvălue evoluţiile esteticii romăneşti în contextul evoluţiei esteticii europene. Reflectarea  contribuţiilor esteticii naţionale în orientare europeană se realizează prin faptul că  străinii au ştiut să recepteze, aprecieze adevăratele  valori estetice.Fiind vorba de o materie întinsă pe câteva secole, lucrarea a fost împărţită în două volume:primul de la început( de la cronicari) până la sf. celui de al doilea deceniu al secolului  al XX-lea, cel de al doilea volum, din anii douăzeci, sec.XX până astăzi.   
Gr. Smeu comentează unele din contribuţiile acestora, „spectacolul înfloririi şi promovării esteticului în creaţia artistică” fiind cu mai mulţi paşi înaintea emancipării teoriei estetice. Partea a IX-a se ocupă de Evoluţia conceptualizărilor estetice în tranziţia postdecembristă. S-a remarcat, în primii ani, un „asalt” furibund asupra esteticului, proclamându-se „inevitabila dispariţie a esteticului”, ba chiar „moartea” lui!
„Nostalgia esteticului” de care face vorbire Nicolae Manolescu în „postfaţa” la Istoria critică a literaturii române (2008) este o dureroasă constatare în contextul libertăţii de exprimare, în care nu numa în care nu numai „cultura”, dar şi spiritul român s-a… urâţit.


Smeu, Grigore
   Istoria esteticii româneşti /Gigore Smeu.-Bucureşti:Editura Academiei Române, 2008
 ISBN 978-973-27-1625-0

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu