luni, 12 mai 2014

MANOLEA GHEORGHE INVENŢII ŞI ISTORIILE LOR


Cartea este dedicată inventatorilor şi descoperitorilor. Profesorul Gheorghe Manolea este strâns legat de creaţia tehnică încorporată în invenţii ce îşi găseşte drumul spre benefeciar.Viaţa şi epoca unui creator sunt poate cel mai bun comentariu la opera sa. Pentru o cercetare creativă trebue să ai cultură generală, trebue depăşite barierele cunoştinţelor anterioare. Sînt edificatoare exemplele legate de Gogu Constantinesu, care a admis că lichidele sînt compresibile, de Wiliam Harvey care prin observaţie, şi-a dat seama că inima şi nu ficatul este "motorul "circulaţiei sîngelui.Calileo Galilei era un bun cunoscător al filozofiei , iar Andre-Marie Ampere, interesat de matematică dar şi de botanică, de poezie şi muzică.Ca să reuşeşti în viaţă trebue să lupţi. Sînt edificatoare exemplele legate de Maria Sklodovska Curie care, născută într-o ţară ce nu mai exista pe hartă, Polonia a adunat ban cu ban pentru a fi studentă la Universitatea de la Sorbona din Paris dar a dat numele ţării sale primului element radioactiv descoperit de ea-poloniu. Respectul faţă de înaintaşi, dragostea de părinţi şi modestia sînt valenţe umane necesare oricând.


                                                                                        
                                                                                    
Manolea,Gheorghe 
     Invenţii şi istoriile lor / Gheorghe Manolea-Craiova:Alma, 2008

     Vol. 2:Despre inventatori-Bibliogr. 2010

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu