marți, 17 septembrie 2013

CAZACU, ADRIANA :MODERNITATE ŞI TRADIŢIONALISM ÎN CREAŢIA POETICĂ A LUI LIVIU DELEANU


Destinul poetic al lui Liviu Deleanu a urmat un curs sinuos. Scriitorul s-a format în spaţiul românesc interbelic(s-a născut la Iaşi în 1911), unde şi-a editat trei plachete de versuri Oglinzi fermecate(1927), Ceasul de veghe(1937) şi Glod alb(1940) refugait în Basarabia a fost nevoit să renunţe la formula modernă care a cultivat-o pînă la 1940 şi s-o accepte pe cea tradiţional- clasică. Dânsul crează î n conformitate cu estetica acestei poezii un stil poetic care a fost preluat de o generaţie înteagă de poeţi(printre care :
Petru Zadnipru, Grigore Vieru, Dumitru Matchovschi, Vasile Romanciuc ş.a)
In lucrarea de faţă autoarea intenţionează să întrejească profilul literar al lui L.Deleanu , studiază mai aprofundat spaţiile ignorate, mai puţin cunoscute din creaţia acestuia. Individualitatea creatoare a lui L.Deleanu s-a încadrat în două mari orientări literare:modernistă şi tradiţionalistă.Este analizată evoluţia unui destin poetic care a cunoscut o afirmare total- neobişnuită: de la poezia modernistă la cea tradiţional-clasică.

Cazacu,Adriana:Modernitate şi tradiţionalism în creaţia potică a lui Liviu Deleanu.-Ch.:Notograf Prim SRL, 2011.-182 p.

                    ISBN 978-9975-4276-7-8. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu