miercuri, 18 septembrie 2013

PROBLEMELE DE LINGVISTICĂ GENERALĂ ŞI ROMANICĂ(îN MEMORIAM GRIGORE CINCILEI)

Prezentul volum reuneşte comunicările participanţilor la cel de al treilea Colocviu Internaţional dedicat lui Grigore Cincilei,doctor habilitat,profesor universitar cunoscut derivatolog şi un mare patriot al neamului.
Invitatul celui de al treilea colocviu Internaţional Grigore Cincilei a fost prof. Jean-Michel Adam, un savant cu renume în domeniul discursului şi textului literar.
  Scriierile dlui Jean-Michel Adam  completează imaginea unui savant integru,profund şi fecund aducînd dovezi concludente ale robusteţii temperamentului său şi ale extinderii orizontului de cercetător inconfundabil.La acest colocviu a fost în atenţie discursul literar şi gramatica textului, cea ce l-a interesat  şi pe profesorul Gricore Cincilei.
   În  1991dlui scria: " Deseori , polisemia sincronică şi polisemia diacronică se găsesc într-o legătură strînsă ,contextul atribue lexemului mai întîi o  nuanţă conotativă care luînd valoare de sem , poate deveni element constituitiv al semnificaţiei cuvîntului ." 
Tinerii cercetători de asăzi şi de mâne vor regăsi noi faţete ale concepţiei lui.  Lingvistica şi întreagă lui operă,  viaţa lui trăită din plin  exprimă valorile  perene şi aspiraţiile noastre, a  tuturor.

"Probleme de lingvistică generală şi romanică ", colocviu şt. intern. (2013;Chişinău).:În memoriam Grigore Cincilei, 14 decembrie, 2012/ coord. Anatol Lenţa, Ion Guţu.-Chişinău:CEP USM, 2013.-
 ISBN 978-9975-71-362-7.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu