luni, 16 septembrie 2013

DUMBRĂVEANU ALBINA CREZUL MEU, LIMBA ROMÂNĂ

Orice popor îşi are limba sa,prin care dăinueşte şi supraveţueşte în timp şi istorie.În această culegere sunt articole, ce  reflectă soarta  limbii române pe teritoriul Republicii Moldova , unde glotonimul limbii române este contrapus celui de " limbă moldovenească".
Eugen Coşeriu - marele lingvist al contemporanietăţii le replică cu sarcasm şi ironie susţinătorilor glotonimului " limbă moldovenească", cu o cleioancă, cu un baistruc şi trei sărnice nu faci "limbă moldovenească ".Problema limbii este apanajul savanţilor- filologi. În mai multe academii europene problemele limbillor vorbite în ţările respective( Franţa, Italia,Spania, Marea Britanie) sunt
probleme prioritare, ce se soluţionează la nivelulu forurilor academice.

Dumbrăveanu, Albina.
Crezul meu, Limba Română:/coord. V. Butnaru, E: Chiosa;red.şt. I.Dumbrăveanu;Soc. Limba noastă cea română.-Chişinău:Cu drag, 2013.
-224 p.
ISBN 978-9975-4468-8-4.   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu