joi, 6 martie 2014

CĂPĂLEANU ANA MARIA FACTORUL INFORMAŢIONAL ÎN ÎNVĂŢĂMÎNT ŞI CERCETARE ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII DOCUMENTĂRII ŞTIINŢIICE


   Autoarea reconstitue istoria lucrărilor de bibliografie(în spaţiul românesc şi dincolo de el) - asumîndu-şi totodată şi funcţia teoretică, analizînd documentele de felurită ordine alcătuite dea lungul timpului în spaţiul ştiinţific românesc. Analiza literaturii bibliologice din perioada 1945-2004 este de fapt o cercetare de gen ce reconstitue istoricul şi structurile informaţionale depistate şi precizate perspectivele evoluţiei factorului informaţional în învăţăţămănt şi cercetare.

Această carte este o cercetare în ştiinţa informării. în cuprinsul acestei cercetări întîlnim termeni ca documentare, informare, bibliografie, bibliologie, biblioteconomie, comunicare, sistem informaţional.

Căpăleanu, Ana  Maria
Factorul informaţional în învăţămînt şi cercetare în contextul modernizării documentării ştiinţifice/Ana Maria Căpăleanu.- Cluj-Napoca:Agronaut, 2007.-296p.;-(Acta Bibliologica)
Vol. 1
ISBN:978-973-109-075-7

http://www.artactmagazine.ro/ana-maria-capalneanu-factorul-informational-in-invatamant-si-cercetare-in-contextul-modernizarii-documentarii-stiintifice-vol.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu