marți, 4 martie 2014

CHELCEA, SEPTIMIU INIŢIERE ÎN CERCETAREA SOCIOLOGICĂ

Prima parte a lucrării prezintă note distinctive ale cunoaşterii ştiinţifice,subliniază necesitatea fundamentării metodologice a investigaţiilor sociologice de teren(concrete, empirice).Nu există cercetare sociologică mai bună decît metodologia şi teoria pe care se fondează(Kurt Levin). Teorie, metodologie, metode, tehnici şi procedee- iată înlănţuirea din care se compune fiecare verigă a acestei ştiinţe.
Partea a doua este alcătuită din diferite monografii vizînd metodele anchetei(cu tehnicile chestionarului şi interviului de cercetare),observaţiei experimentului.
Cele unsprezece capitole ale lucrării conţin termeni de sociologie, ştiinţe socioumane.Capitolele sînt însoţite de o listă cu termeni- cheie. Studenţii cu profil sociouman le va fi utilă această carte.

Chelcea, Septimiu Iniţiere în cercetarea sociologică/Septimiu Chelcea.-Bucureşti:Comunicare.ro, 2004
Bibliogr.
ISBN 973-711-027-7
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu