vineri, 31 mai 2013

BIBLIO-BRAŞOV.CONFERINŢA NAŢIONALĂ(2004; BRAŞOV)

O problemă esenţială a ştiinţei şi culturii este accesul la marile surse de date şi informaţii .Societatea actuală este de neconceput fără informaţie. Noile sisteme de informare, bazate pe tehnici şi tehnologii informatice, prezintă avantaje certe: asigurarea unui număr apreciabil  de informaţii, rapiditate în regăsirea acestora, mai multe elemente de acces la informaţie.
În condiţiile actuale de informatizare a bibliotecilor, rolul bibliotecarului şi informaticianului  capătă valenţe calitative: profesianismul bibliotecarului este obligatoriu completat de cunoştinţe privind tehnica şi tehnologia informatică, iar informaticienii şi progamatorii trebue să însuşească o serie de cunoştinţe în biblioteconomie. 
Conferinţa Naţională de Biblioteconomie, BIBLIO BRAŞOV-  2004 contibue la perfecţionarea profesională a specialiştilor şi a noilor generaţii de specialişti, din domeniul biblioreconomiei şi ştiinţa informării în constituirea, colecţionarea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, comunicarea, şi conservarea documentelor şi bazelor de date în condiţiile specifice a unei societăţi informatizate, ca intermediari în comunicarea şi trasferul informaţiei.
Prezentare de carte:
BIBLIO-BRAŞOV 2004: Conferinţa Naţională de Biblioteconomie: Braşov:Editura Universităţii Transilvania, 2004 
Bibliogr.
ISBN 973- 635 -342 -7
   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu