vineri, 31 mai 2013

INFORMAŢIE ŞI CULTURĂ

Informaţia şi cultura îşi propun ca mişcare informaţională diverse abordări ca concepţii  a fenomenului dat.Ca realitate generativă, informaţia se află la originea proceselor de dezvoltare din toate domeniile cunoaşterii şi experienţii umane. Considerată resursă fundamentală a societăţii contemporane informaţia reclamă o filosofie proprie şi o relaţie nouă cu mişcarea ideiilor, coboară în realitatea producţiei de bunuri, în strategiile şi programele progresului. În slujba societăţii informaţiei lucrează toate structurile legate de fixarea, disemnarea şi organizarea cunoaşterii, toate formele pe traseele comunicării.Miracolul cărţi, încă stă la temelia eforturilor de cunoaştere, având o forţă de polarizare.In cultura română bibliotecile  au contribuit la progresul general al societăţii, având relaţii cu structurile de învăţământ, penru a asigura continuitatea şi progresul cunoaşterii, cultura şi informaţia  trebue ridicate la rangul unei mari strategii naţionale. 

Prezentare de carte:
Stoica,Ion Informaţie şi cultură:Sinteze, Reflecţii,Atitudini/Prefaţă de G. Buluţă.:Bucureşti, Editura Tehnică.-1997,227 p.
ISBN:973-31-1097-3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu