marți, 21 mai 2013

PUNCTUAŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ:NORME ŞI EXERCIŢII

Punctuaţia este o componentă importantă a scrierii. Cuvântul punctuaţie denumeşte şi ramura lingvisticii, care cuprinde regulile de folosire corectă a semnelor de punctuaţie. Punctuaţia, ca orice domeniu al ştiinţei, conţine un ansamblu de noţiuni teoretice cu ajutorul cărora sunt formulate normele de punctuaţie ce se aplică in limbă.
Punctuaţia este o componenă obligatorie a scrierii, deosebit de utilă pentru înţelegerea unui text, deoarece semnele de punctuaţie delimitează unităţile componente  ale textului şi precizează în  multe situaţii sensul lor.
În procesul de predare a punctuaţiei nu toate noţiunile sunt explicate în manuale, deaceea  a fost necesară  apariţia  acestei cărţi.

Prezentare de carte:  Bărbuţă, Ion. Punctuaţia  în limba română: norme şi exerciţii. Acad. de Ştiinţe a  Moldovei, Inst. de Filolologie. - Ch.: S.n., 
2009 . - 216 p. Bibliogr.: p. 212(6 tit).

   ISBN 978-9975-78-717-8.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu