vineri, 24 mai 2013

COMPENDIU DE BIBLIOTECONOMIECompediu de biblioteconomie este parte complementară a celui (apărut în anul 2010 la editura Omega, Buzău), întregind un minim de cultură profesională ce tebue să-l posede fiecare specialist în domeniu. Autorul este conştient că, cartea şi structurile infodocumentare vor face un salt radical atât în formă cât şi în fond, încăt marea parte a conţinutului se va transfera în domeniul istopriei de specialitate.
Biblioteca virtuală, ca extensie a bibliotecii papetare în virtual, nu este doar o remodelare, o schimbare paradigmatică, ci o metarmafoză, care atrenează cu sine şi bulversarea normelor biblioteconomice, a serviciilor, a practicilor de lectură, a mentalităţilor şi obişnuinţelor intelectuale obidiente tradiţiei.Lexicul biblioteconomic este deja îmbogăţit cu noi concepţii şi sintagme, de la achiziţie pină la computer, gestiune computerizată a utilizatorilor şi împrumuturilor indexare-catalogare automate şi metacatolage; internetul i-a locul utilizatorului şi, ca o sfidare a profesionistului bibliotecii, se vorbeşte de bibliotecarul electronic. Internetul este o megastructură în devenire, care nu are astăzi valenţe cognitiv-formative, organizare şi spirit critic, cu timpul el va asimila biblioteca în hăţişul sau informatic, însă la bază acestui proces trebue să fie puse principiile biblioteconomice şi specialiştii în informare şi comunicare. 
Lectura va consimţi incluziunea internetică ceea ce azi este dificil de conceput, mâine va fi o obişnuinţă pentru generaţiile nativ-digitale. Biblioteconomia va fi substituită de diverse neologisme, dar principiile de bază vor supraveţui şi prezenta lucrare rămîne o sursă suplimentară biblioteconomică de mâine.


Prezentare de carte: Butuc, Liviu. Compendiu de biblioteconomie. Buzău: Aldin, 2011. - 465 p. - Bibliogr. : p. 436-440 (tit.). - ISBN 978-606-92961-0-3.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu