marți, 10 iunie 2014

CENZURA SINODALĂ ŞI CARTEA RELIGIOASĂ ÎN BASARABIA 1812-1918

"Studiul monografic de faţă este rodul unei substanţiale căutări, al unor îndelungate investigaţii în arhive, biblioteci şi muzee, în urma cărora a fost acumulat un enorm material documentar, care se cerea sistematizat şi valorificat. În centrul atenţiei cercetătoarei s-a aflat fenomenul cărţii religioase în Basarabia, timp de mai bine de un secol (1812-1918), în condiţiile dominaţiei străine. Dr. Maria Danilov a încercat şi în mare parte a reuşit să ne prezinte un amplu talou al culturii şi spiritualităţii basarabene, în centrul căruia s-a aflat cartea, ca tărîm de cunoştinţe, cultură, spirit naţional aflate pe linia de permanentă ciocnire cu politica ţaristă, de oprimare şi de ţinere în întuneric a marii majorităţi a populaţiei băştinaşe."
Acad. Andrei Eşanu

Danilov,Maria 
     Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia 1812-1918. - Ch. 2007. -264 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu