miercuri, 11 iunie 2014

PARASHIV, MIHAELA FEMEIA ÎN ROMA ANTICĂ

Să-i admirăm acestei femei demintatea şi cinstea, curajul şi devotamentul şi să-i iertăm capriciile, trăirile uneori prea pătimaşe, ambiţia de a se afirma! Să facem acest lucru cu acea caldă şi complice înţelegere pentru tot ce-i omenesc, la care ne îndreptăţeşte o frumoasă cugetare latină: "Quam brevis est risus, quam longa est lacrima mundi!" - "Cît de vremelnic e rîsul, cît de durabilă este lacrima lumii!".

Paraschiv, Mihaela

Femeia in Roma antica: o incursiune in imaginarul feminin roman . - Editura: Mega ( 2011 ), 294 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu