joi, 26 iunie 2014

EXPRESSIONS NOMINALES EN FRANCAIS DE SPECIALITE SENSET REFERENCE

CarteaCartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

Dumitru, Elena - Ilinca
  Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence / Elena Ilinca Dumitru.-Ploieşti: Editura Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti, 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu