joi, 12 iunie 2014

MONEDA BIZANTINĂ. ÎN REGIUNILE CARPATO-NISTRENE ÎN SECOLELE VI-X

Sergiu MUSTEAŢĂ, istoric din Republica Moldova, actualmente decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Autor a cinci monografii şi peste 200 de articole în domeniile istoriei, arheologiei, protecţiei patrimoniului cultural şi analizei manualelor şcolare. Este coordonatorul mai multor volume, printre care seriile de monografii ANTIM şi Documente şi Istorii Necunoscute. Anual, ţine peste douăzeci de conferinţe la diverse centre academice din lume. în calitate de bursier DAAD, Fulbright, Humboldt, OSI, IKY ş.a., în ultimii ani, a fost visiting scholar şi visiting professor la un şir de universităţi din SUA, Germania, România, Grecia, Ungaria etc.
Musteaţă, Sergiu
Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X - Chişinău: Arc, 2014. - 300 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu