marți, 3 septembrie 2013

85 DE ANI DE LA NAŞTEREA SCRIITORULUI ACADEMICIAN - ION DRUŢĂ


Locul şi anul naşterii:
1928 se naşte Ion Druţă în satul Horodişte, ţinutul Soroca, în prezent raionul Donduşeni.
Studii: 
1946 — studiază la şcoala de silvicultură;
1951 — debutează cu povestirea Problema vieţii” în revista „Octombrie”. Colaborează cu gazetele „Ţăranul sovietic”, „Moldova socialistă”, „Femeia Moldovei”;
Activitatea literară:
1953 — apare primul volum de schiţe şi nuvele „La noi în sat”;

1955-1957 a absolvit cursurile superioare de literatură de pe lîngă Institutul de Literatură Universală „M. Gorki” din Moscova;Druţă, Ion. Învârteli în jurul unei învârtite : [fragm. din „Lupaniana”] / Ion Druţă // Făclia. — 2009. — 21 febr. — P. 8-9.
Druţă, Ion.

Druţă, Ion. Lumina de pe strada cronicarilor : [despre creaţia lui Glebus Sainciuc, artist plastic] / Ion Druţă // Lit. şi arta. — 2009. — 27 aug. — P. 6.Druţă, Ion. Răscrucea celor proşti : [eseu] / Ion Druţă // ProFarmacia. — 2008. — Nr 7/8. — P. 22-23.
Druţă, Ion.

Druţă, Ion. Scrisoare deschisă domnului Voronin V. N., ex-preşedintele Republicii Moldova : [aspect soc.-pol., scrisoare adresată de către Scriitorul Poporului, mar. 2010] / Ion Druţă // Săptămîna. — 2010. — 26 mar. — P. 3.
Druţă, Ion. Trăistuţa cu daruri cereşti : [versuri] / Ion Druţă ; des. : Violeta Zăbulică // Noi. — 2010. — Nr 4. — P. 19, 23 : fot.
Berindei, Dan. Ion Druţă — scriitor de dimensiuni universal / Dan Berindei // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 3.
Burlacu, Alexandru. Ion Druţă între Cervus Divinus şi mârţoagă : [despre creaţia scriitorului] / Alexandru Burlacu // Contrafort. — 2010. — Nr 1/2. — P. 13.
Clasicul nemuritor Ion Druţă = The Living Classic — Ion Druta = Живой классик — Ион Друцэ : [la aniversarea de 80 de ani ] // Moldova Today. — 2009. — Nr 3. — P.104-109 : fot.
Corbu, Halarambie. Epopeea Furnicii lui Ion Druţă : [pe marginea creaţiei druţiene] / Halarambie Corbu // Săptămîna. — 2008. — 4 apr. — P. 14, 19.
Dolgan Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute : Partea a 2-a / Mihail Dolgan // Akademos. — 2009. — Nr 1. — P. 93-98.
Dolgan, Mihail.

Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în viziunea coordonatorului / Mihail Dolgan // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. —Nr 5/6. — P. 14-23.
Dolgan, Mihail.

Dolgan, Mihail. Înălţare a sufletului prin filozofare lirică : [pe marginea creaţiei poetice a lui Ion Druţă] / Mihail Dolgan // Făclia. — 2008. — 8 noiemb. — P. 4.
Gherasim, Arcadie. Mi-e dor de Druţă / Arcadie Gherasim // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 11 sept. — P. 6.
Lupaşcu, Veronica. „Odihna” de Ion Druţă : proiect didactic / Veronica Lupaşcu // Făclia. — 2009. — 7 febr. — P. 6.
Muntean, Mihail. Dor de Ion Druţă / Mihail Muntean // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 59.
Vorotneac, Elena. Coroana anului druţian : [pe marginea spectacolului „Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare” montat la Teatrul Naţ. de Operă şi Balet după piesa lui Ion Druţă] / Elena Vorotneac // Făclia. — 2009. — 17 iun. — P. 14.

1955 — scrie romanul „Frunze de dor”;
1959 — scrie drama „Casa mare”;
Din 1960 locuieşte la Moscova, Rusia;
1968 — apare volumul de versuri „Numele tău”. Sunt traduse în limba rusă mai multe opere ale scriitorului;
1971 — scrie drama „Păsările tinereţii noastre”
1972     scrie romanul „Clopotniţa”;
1974 — apare în volum, la Chişinău, „Păsările tinereţii noastre”;
1975 — scrie nuvela autobiografică „Horodişte”. Începe romanul „Biserica albă”;
1977 — începe comedia tragic „Cervus divines”;
1983— apare la Chişinău volumul pentru copii „Daruri”;
1987 — Ion Druţă este ales preşedinte de onoare al Uniunii Scriitorilor din Moldova, post în care a fost ales unanim la Adunarea Generală a scriitorilor;
1989 — este desemnat prin vot deputat al poporului din U.R.S.S;
1993-1997 publică un şir de schiţe, nuvele, eseuri, povestiri, publicistică în presa republicană şi cea străină;
1995— devine Preşedinte al Societăţii „Casa Sfîntului Apostol Pavel”;
1999 — editează epopeea creştină în 2 volume „Apostolul Pavel”;
2003 — scriitorul tipăreşte volumul selectiv de schiţe, nuvele şi povestiri „Pomul de la răscruce”;
2008 — apare epopeea istorică „Ultima dragoste a lui Petru cel Mare”;
2008 i-a fost acordat Premiul de Stat pe anul 2008 şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pe anul 2008, pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;
Ordine şi distincţii:
E decorat cu mai multe ordine şi medalii, deţine titlul de Scriitor al Poporului din R.S.S.M.
1960 — Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă”;
1967 — pentru piesa „Casa Mare”, nuvela „Ultima lună de toamnă” şi romanul „Balade din câmpie” (prima parte a dilogiei „Povara bunătăţii noastre”) a primit Premiul de Stat al R.S.S. Moldoveneşti;
Ion Druţă a fost inclus în lista celor 10 scriitori din lume pentru anul 1990.
1992 — membru de onoare al Academiei Române, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova;
1999 — Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Moldova;
2008 — Premiul de Stat şi titlul de „Laureat al Premiului de Stat” pentru contribuţia de excepţie la dezvoltarea culturii şi literaturii naţionale şi universal;

Bibliografie selectivă:
Cărţi
Academicianul Ion Druţă: prozatorul, dramaturgul, eseistul : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; coord., red. şt. : Mihail Dolgan ; resp. de ed. : Mariana Şlapac ; alcăt. : Lilia Bodarev, Valentina Guriev, Janna Nikolaeva, Raisa Vasilache, Lidia Zasaviţchi ; red. şt. şi bibliogr. : Claudia Slutu-Grama ; red. bibliogr. : Lidia Zasaviţchi; resp. de ed. din partea BŞC „Andrei Lupan” a AŞM : Elena Corotenco ; fot. : Mihai Potârniche. — Ch. : S. n., 2008. — 424 p. — ISBN 978-9975-78-644-7.
Druţă, Ion. Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare : epopee istorică în unsprezece tablouri, cu epilog / Ion Druţă ; des., cop. : Radu Modîrcă ; fot. de Ilie Grecu. — Ch. : Universul, 2008. — 95 p.
Druţă Ion. Opere : în 8 volume / Ion Druţă ; critica literară : Haralambie Corbu, Mihail Dolgan, Ion Rotaru ; prez. graf. : Iaroslav Oliinâk. — Ch. : Cartea Moldovei, 2008.
Eşanu, Andrei. Dinastia Cantemireştilor: sec. XVII — XVIII / Andrei Eşanu, Ion Druţă,Haralambie Corbu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei. — Chişinău : Ştiinţa, 2008. — 603 p.
Fenomenul artistic Ion Druţă : [monogr. colectivă intern.] / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; concepţie, întocmire, coord., red. şt., coaut. şi resp. ed. : M. Dolgan ; trad. din lb. rusă în lb. rom. : Irina Condrea, Sava Pînzaru; fot. : Nicolae Răileanu, Mihai Potîrniche, Boris Balan [et al.]. — Ch. : S. n., 2008 — 756 p. (Col. „Academica” / consiliul coord. : Gheorghe Duca (preş.), Ion Bostan, Valeriu Canţer [et al.].
Articole
Druţă, Ion. Bunelul : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8. — P. 9.
Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit în cadrul Simpoz. Int. cu genericul "Ion Druţă — umanism şi contemporaneitate„,Chişinău, 16.10.2008] // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 27-29; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 8; Moldova Suverană. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Familia : [povestire] / Ion Druţă // Alunelul. — 2008. — Nr 7/8 — P. 8.
Druţă, Ion. Frunze de dor : [povestire : fragm.] / Ion Druţă // Florile dalbe. — 2008. — 4 sept. — P. 8.
Druţă, Ion. Întoarcerea ţărânei în pământ : (fragm. din roman) / Ion Druţă // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Druţă, Ion. Moldova şi moldovenii / Ion Druţă // Moldova Mare. — 2008. — 21 oct.
Druţă, Ion. Pacheloaia : [povestire] / Ion Druţă ; il. : Marina Andruhin // Noi. — 2009. — Nr 7. — P. 18-19, 24.
Druţă, Ion. Păduraru Mihail Dolgan : [acad., critic literar, savant] / Ion Druţă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2009. — Nr 1/2. — P. 125-126.
Druţă, Ion. Tăcerea Mântuitorului : [fragm. din romanul „Opera jertfirii”] / Ion Druţă // Glasul. — 2008. — 24 apr. — P. 1, 6-7.
Personalia
Agape, Liuba. Valenţele emoţionale ale invocaţiei : [în dramaturgia lui Ion Druţă] / Liuba Agapi // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 31-34.
Botezatu, Grigore. Cu Ion Druţă în Casa mare / Grigore Botezatu // Timpul de dimineaţă. — 2008. — 29 aug. — P. 16.
Bunescu, Lucia. Teatrul lumii: M. Sadoveanu şi I. Druţă / Lucia Bunescu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2007. — Nr 5/6. — P. 36-42.
Calamanciuc, Gheorghe. Ion Druţă pe scena bălţeană : [pe marginea spectacolului „Clopotniţa” de Ion Druţă al Teatrului Naţ. „V. Alexandri” din Bălţi] / Gheorghe Calamanciuc // Lit. şi arta. — 2008. — 26 iun. — P. 6.
Ciobanu, Ion C. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [pref. la vol. „Scrieri” de Ion Druţă] / Ion C. Ciobanu // Comunistul. — 2008. — 5 sept. — P. 6-7.
Codreanu, Theodor. Ion Druţă şi memoria arhială / Theodor Codreanu // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 8-13.
Dolgan, Mihail. Cuvântul şi duhul trăiesc prin credinţă : (Ion Druţă la 80 de ani) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 52-56 : fot.
Dolgan, Mihail. Fenomenul artistic Ion Druţă în date necunoscute (partea I) / Mihail Dolgan // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 32-36.
Duca, Gheorghe. Academicianul Ion Druţă — scriitor care reprezintă neamul / Gheorghe Duca // Akademos. — 2008. — Nr 4. — P. 30-31; Săptămîna. — 2008. — 10 oct. — P. 12; Glasul. — 2008. — 30 oct. — P. 1.
Dumbrăveanu, Victor. Rostul pocăinţei noastre : [omagiu scriitorului Ion Druţă la 80 de ani] / Victor Dumbrăveanu // Moldova : ser. Nouă. — 2008. — Nr 10. — P. 4.
Fedorenco, Victoria. Membrii familiei Cantemir — personaje ale piesei druţiene : [pe marginea piesei „Maria Cantemir — ultima dragoste a lui Petru cel Mare” de Ion Druţă] / Victoria Fedorenco // Rev. de Istorie a Moldovei. — 2008. — Nr 4. — P.160-163.
Ion Druţă la 80 de ani // Făclia. — 2008. — 6 sept. — P. 8. — Cuprins : Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea „Druţiana”] / Pavel Harabadjiu; Rege al Prozei / Ştefan Tudor.
Leahu, Nicolae. Toamna patriarhilor : [despre creaţia scriitorilor octogenari Aureliu Busuioc şi Ion Druţă] / Nicolae Leahu // Semn. — 2008. — Nr 3. — P. 2-3.
Marino, Adrian. Ion Druţă la Paris / Adrian Marino // Akademos. — 2008. — Nr 3. — P. 57-58.
Şpac, Ion. Raisa Grecu : de la Constantin Stere şi Ion Druţă îndemn : [pe marginea vol. „Stere — juristul” de Raisa Grecu, Ch., 2008] / Ion Şpac // Saptămîna. — 2009. — 10 apr. — P. 10.
Taraburcă, Emilia. Ion Druţă şi literatura bulgară din secolul al XX-lea / Emilia Taraburcă // Rev. de lingvistică şi ştiinţă literară. — 2008. — Nr 5/6. — P. 24-30.Linkuri utile:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu