vineri, 31 ianuarie 2014

ARBORE,GRIGORE ISUS îNTRE TÂLHARI

Cartea de faţă conţine o serie de studii dedicate unora din aspectele artei şi ale culturii europene pentru care autorul a manifestat interes în ultimile trei decenii.Unele texte din volum relevă actualitatea şi modernitatea artei creatorului a cărui operă a fost examinată.Puritatea şi claritatea multor opere  de seamă în arhitectură şi pictură au avut un punct de referinţă, din vremurile Renaşteriişi până în zilele noastre

Arbore, Grigore
     Isus între tâlhari/Grigore Arbore.-Bucureşti:Litera Internaţional,2012  

CUTURĂ,POLITICĂ ŞI SOCIETATE ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI CAROL

Plecând de la intenţia de a marca împlinirea a 130 de ani de la proclamarea Regatului, acest simpozion cuprins în acest volum elucidează  momente de reflecţie şi contribuţii argumentate consacrate unei etape fundamentale în istoria modernă a României, cum a fost cea a domniei lui CarolI, analiza documentară a rolulul instituţiei monarhice in dezvoltarea statului şi a societăţii româneşi.
Cartea este destinată cunoscătorilor şi pasionaţilor de istorie


Cultură, politică şi societate în timpul domniei lui Carol I:130 de ani de la proclamarea Regatului României/coord.:Gheorghe Cliveti, Adrian Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor.-Iaşi:Casa Editorială Demiurg,2011ISBN 978-973-152-224-1 

POLITICA CULTURALĂ ŞI ARTELE : LOCAL, NAŢIONAL, GLOBAL


Volumul de faţă explorează atât problematici actuale ale politicii culturale şi artelor cât şi precedentele lor istorice, propunând o abordare comparativă multidisciplinară şi transnaţională, care articulează nivelurile local, naţional şi global.Scopul este de a clarifica varietatea de inter-relaţii dintre arte şi politică şi de a oferi argumente pentru o politică culturalămai eficace pentru a răspunde provocărilor globalizării culturaleş şi să promoveze creativitatea artistică.Aici sînt reunite rezultatele cercetătorilor români, la care se adaugă contribuţiile cercătătorilor din SUA şi Franţa.

Politica culturală şi artele: local, naţional, global / ed.: Dan Eugen Raţiu.-Cluj Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. 360 p. Bibliogr.   ISBN 978-606-17-0006-6