luni, 12 mai 2014

MANOLEA GHEORGHE INVENŢII ŞI ISTORIILE LOR


Cartea este dedicată inventatorilor şi descoperitorilor. Profesorul Gheorghe Manolea este strâns legat de creaţia tehnică încorporată în invenţii ce îşi găseşte drumul spre benefeciar.Viaţa şi epoca unui creator sunt poate cel mai bun comentariu la opera sa. Pentru o cercetare creativă trebue să ai cultură generală, trebue depăşite barierele cunoştinţelor anterioare. Sînt edificatoare exemplele legate de Gogu Constantinesu, care a admis că lichidele sînt compresibile, de Wiliam Harvey care prin observaţie, şi-a dat seama că inima şi nu ficatul este "motorul "circulaţiei sîngelui.Calileo Galilei era un bun cunoscător al filozofiei , iar Andre-Marie Ampere, interesat de matematică dar şi de botanică, de poezie şi muzică.Ca să reuşeşti în viaţă trebue să lupţi. Sînt edificatoare exemplele legate de Maria Sklodovska Curie care, născută într-o ţară ce nu mai exista pe hartă, Polonia a adunat ban cu ban pentru a fi studentă la Universitatea de la Sorbona din Paris dar a dat numele ţării sale primului element radioactiv descoperit de ea-poloniu. Respectul faţă de înaintaşi, dragostea de părinţi şi modestia sînt valenţe umane necesare oricând.


                                                                                        
                                                                                    
Manolea,Gheorghe 
     Invenţii şi istoriile lor / Gheorghe Manolea-Craiova:Alma, 2008

     Vol. 2:Despre inventatori-Bibliogr. 2010

SMEU,GRIGORE ISTORIA ESTETICII ROMÂNEŞTI VOL.I

Lucrarea de faţă dezvălue evoluţiile esteticii romăneşti în contextul evoluţiei esteticii europene. Reflectarea  contribuţiilor esteticii naţionale în orientare europeană se realizează prin faptul că  străinii au ştiut să recepteze, aprecieze adevăratele  valori estetice.Fiind vorba de o materie întinsă pe câteva secole, lucrarea a fost împărţită în două volume:primul de la început( de la cronicari) până la sf. celui de al doilea deceniu al secolului  al XX-lea, cel de al doilea volum, din anii douăzeci, sec.XX până astăzi.   
Gr. Smeu comentează unele din contribuţiile acestora, „spectacolul înfloririi şi promovării esteticului în creaţia artistică” fiind cu mai mulţi paşi înaintea emancipării teoriei estetice. Partea a IX-a se ocupă de Evoluţia conceptualizărilor estetice în tranziţia postdecembristă. S-a remarcat, în primii ani, un „asalt” furibund asupra esteticului, proclamându-se „inevitabila dispariţie a esteticului”, ba chiar „moartea” lui!
„Nostalgia esteticului” de care face vorbire Nicolae Manolescu în „postfaţa” la Istoria critică a literaturii române (2008) este o dureroasă constatare în contextul libertăţii de exprimare, în care nu numa în care nu numai „cultura”, dar şi spiritul român s-a… urâţit.


Smeu, Grigore
   Istoria esteticii româneşti /Gigore Smeu.-Bucureşti:Editura Academiei Române, 2008
 ISBN 978-973-27-1625-0

marți, 6 mai 2014

DOBRE ADRIAN FILOSOFIE SOCIALĂ ÎN CONTEXT INTERBELIC LA C.RĂDULESCU-MOTRU

Dobre,Adrian
     Filosofie sociaiă în context interbelic la C. Rădulescu-Motru/Adrian Mircea Dobre.-Bucureşti:Editura Academiei Române,2011
ISBN:978-973-27-2070-7

Constantin-Rădulescu Motru  în cultura română a tratat pe larg  şi sistematic problema etnicului la diferite niveluri ale societăţii . Există trei stadii de evoluţie afirmă D-sul pentru conştiinţa de comunitate:conştiinţa comunităţii de origine(care întreţine obiceiurile,ritualul cultului,şi toate tradiţiile societăţii), conştiinţa comunităţii de limbă,( limba  fiind unul din factorii fundamentali în definirea identităţii etnice şi naţionale ,ce are un rol de creaţie) şi conştiinţa comunităţi de destin,care intervine în mersul istoriei .Această carte prezintă una din preocupările filosofului român C. Rădulescu-Motru care a contribuit la procesul de consolidare a poporului român, el promovează  cultura română în baza metodelor experimentale,obiective pshometrice şi de orientare ţărănească.