luni, 28 octombrie 2013

Program de vizitare a Salonului Internaţional de Carte Ştiinţifică şi Didactică, ediţia a doua

28 octombrie – 1 noiembrie

9:00 – 10:00


           
Adresă
Biblioteca Științifică Centrala "A. Lupan"
a Academiei de Stiinte a Moldovei
str. Academiei 5a, Chisinau

tel: (373) 22 72 74 01
(373) 22 73 98 29
email: library@asm.md

  
PROGRAM

28 octombrie 2013
10:00–11:00 Inaugurarea Salonul Internațional de Carte Științifică și Didactică, ediția a II-a,dedicat aniversării a 85 ani de la fondarea Bibliotecii Științifice pe lângă Comitetul Științific Moldovenesc și jubileului de 50 de ani de la stabilirea ei ca Bibliotecă Științifică Centrală a Academiei de Științe a Moldovei.

Cuvânt de deschidere:
       Academician Gheorghe DUCA, președintele Academiei de Științe a Moldovei
       Dr. hab. Aurelia HANGANU, directorul Bibliotecii Științifice Centrale „Andrei Lupan”
        
Mesaje de salut:
dr. Igor ȘAROV, Viceminstrul Culturii al R. Moldova
Loreta HANDRABURA, Viceministrul Educației al R. Moldova
Mariana HARJEVSCHI, Președinte ABRM, director general BM „B.P. Hasdeu”
      
Moment artistic: evoluează elevii Colegiului de Muzică „Ștefan Neaga”
11:00 -11:30 PREZENTARE LA STAND
EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE, București
Moderator: Mihai POPA

11:40- 1230 Sala de ședințe. Lansare de carte.  
TODEA, Ana, AVRAM Monica. Portrete mureșene: dicţionar biobibliografic. Târgu-Mureș, 2013.
ABĂLAȘEI-DONOSĂ, Constanța. Avem nevoie de Eminescu. Târgu-Mureș, 2013.
Expoziție de grafică: Aniversară Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”, autor:Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ
Moderator: Monica AVRAM

13:00-14:00  PREZENTARE LA STAND
DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR  UNIVERSITARE
·           Biblioteca Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
·           Biblioteca Universității de Stat „Ion Creangă”
·           Biblioteca Universității de Stat din Moldova
·           Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie „N. Testimițeanu”
Moderator: Cristina CATEREV
14:10-14:30  PREZENTARE LA STAND
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A ACADEMIILOR DE ŞTIINŢE (IAAS / МААН)
Moderator: Alexandr Yurievich MOZDAKOV

14:40-15:00 PREZENTARE LA STAND
EDITURA NICO, Târgu-Mureș
Moderator: Constanța ABĂLAȘEI-DONOSĂ

15:10-16:00  Sala de ședințe. Lansare de carte.
MORARU Anton. Basarabia sub jugul colonial al Rusiei Țariste 1812-1917. Chișinău: Labirint, 2012
MORARU Anton. Viața și activitatea profesorului și savantului Mihail Rotaru. Chișinău: Labirint, 2013
Moderator: Igor CHIOSA

29 octombrie

9:00-9:40 PREZENTARE LA STAND
Institutul de Zoologie al AŞM
Atlasul speciilor de nevertebrate terestre: (incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova ) / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Timuș Asea [et al.]; Academia de Științe a Moldovei.  Chișinău, 2012
Atlasul păsărilor clocitoare din Republica Moldova / Andrei Munteanu, Nicolai Zubcov, Grigori Gusan [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. coord. Andrei Munteanu. Chișinău, 2011 
Atlasul speciilor de vertebrate (mamifere, reptile, amfibieni, pești) incluse în Cadastrul regnului animal al Republicii Moldova / Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie [et al.]; Academia de Științe a Moldovei. Chișinău, 2013
Moderatori: Andrei MUNTEANU, Valeriu DERJANSCHI

10:00-11:00 Sala de ședințe. Lansare de carte
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AȘM
ФУРДУЙ Ф.И., БАЛАН И.В., ЧОКИНЭ В.К., БОРОНЧУК Г.В. Температурозависимые реакции в процессе криоконсервации. Кишинэу, 2013. 608 с.
 Moderator: Ion BALAN
11:10-12:00 PREZENTARE LA STAND
Institutul de Filologie al AŞM
CIMPOI Mihai. Esența Temeiului: istoria literaturii române preomderne la Târgoviște: eseuri monografice despre inceputurile literaturii române: Poeții Văcărești (Ienăchișă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade Rădulescu, Grigore Aalexandrescu, Vasile Cârlova, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești. Târgoviște: Bibliotheca, 2013;
GAVRILOV Anatol. În căutarea de noi repere pe drumul gândirii: studii, articole, comunicări, prelegeri, fragmente. Omagiu 70 de ani. Chișinău: Profesional Service, 2013;
BAHNARU Vasile. Lingvistică și civilizație. Târgoviște: Editura Bibliotheca, 2013
BURLACU Alexandru. TEXISTENȚE. Vol. 3: Umbra lui Ulysse. Chișinău: Profesional Service, 2012.
Moderator: Vasile BAHNARU

12:00-12:30 PREZENTARE LA STAND
DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”
(Cluj-Napoca)
Prezentare de carte: (titlu rezervat)
Moderator: Dana MARCUS


13:00-13:30  PREZENTARE LA STAND
Institutul de Fiziologie și Protecția Plantelor al AŞM
Prezentare de carte: COREŢCHI Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la fitopatogeni. Ch., 2013
Moderator: Tatiana DOIBANI


13:30-14:00  PREZENTARE LA STAND
Editura Presa Universitară Clujeană
Prezentare de carte: Brusanowski Paul. STAT SI BISERICA IN VECHEA ROMANIE, INTRE 1821- 1925. Presa Universitară Clujeană, 2010
Moderator: Filip POP

14:10-15:00  Sala de ședințe. Lansare de carte
Editura Universităţii din Bucureşti
TRIF Victorița. Profesia academică sau despre afacerea cunoașterii. Editura Univeristății, București, 2013;
TRIF Victorița. Lesson Planning. Good practices. București: Editura Universității din București, 2011
Moderator: Aurelia HANGANU

1510-1530 PREZENTARE LA STAND
FONDUL RUSESC PENTRU CERCETĂRI FUNDAMENTALE (РФФИ)
Moderator: Anastasia TIMOFEEVA
1540-1630 PREZENTARE LA STAND
·           Editura Știința
·           Educational Centre
·           S.A. Moldpresa
·           Compania Mesageria d&d

30 octombrie

Conferință științifică internațională:
BIBLIOTECA ȘTIINȚIFICĂ - PILON SPRE EDIFICAREA SOCIETĂȚII CUNOAȘTERII

9:00-10:00  Înregistrarea participanţilor
10:00-12:00 Sesiune de comunicări
Moderator: Aurelia HANGANU

1.        Dr. ȚURCAN Nelly. Publicarea electronică - un nou model pentru comunicarea științifică: revistele electronice din Republica Moldova, Universitatea de Stat din Moldova

2.        CĂZĂNARU Svetlana; DOBRE Carmen. Potenţialul informaţional al patrimoniului Bibliotecii Academiei Române în contextul societăţii cunoaşterii, Biblioteca Academiei Române
3.        TĂTĂRESCU Iulia. Competența profesională - premisa unei comunicări eficiente,Biblioteca Științifică Republicană Agrară

4.        CATEREV Cristina. Instrumente moderne de promovare a bibliotecii științifice în societatea cunoașterii, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

5.        CORGHENCI Ludmila, CERNEAUSCAITE Irina: Soluții inteligente de argumentare a potențialului informațional al programelor analitice, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM

6.        OSOIANU Vera: Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze, Biblioteca Națională a Moldovei

7.        POPA Mihai: Tradiție și inovaţie in bibliotecile contemporane, Editura Academiei Române

8.        HARCONIȚA Elena, Rolul inovaţional al Bibliotecii universitare in mediul educaţional modern, Biblioteca Universitară de Stat A. Russo, Bălți

9.        GHINCULOV Silvia, CHERADI Natalia, Noi modalităţi de colaborare internaţională a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Biblioteca ASEM

12:00-12:20  Pauză de cafea
12:30-13:30 Sala de conferințe. Lansare de carte
Editura Universităţii din Bucureşti
ENE Theodora E.D. Web site-ul corporatist - instrument de promovare a culturii organizaționale.București, Editura Universității din București, 2013.
Moderator: Aurelia HANGANU
13:30-14:15 Pauză de masă
14:15-16:00 Sesiune de comunicări
Moderator: Nelly ŢURCAN

10.    SUSARENCO Ala, Paradigme contemporane ale bibliotecii universitare în asigurarea calităţii învatamântului superior, Biblioteca ASEM

11.    NEGREA Gelu: Biblioteca: trecut, prezent, viitor

12.    COLESNIC Iuri: Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu” contributor recunoscut la cercetarea și valorificarea trecutului și prezentului comunității chișinăuiene, Cercetător BM „B.P.Hasdeu”.

13.    CERETEU Igor: Din istoria bibliotecii mănăstirii Țigănești, Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

14.    MANOLII Adela. Valoarea semantică a numelui Iuda, Biblioteca Științifică Centrală„Andrei Lupan”

15.    CHIOSA, Igor. Specificul creștinismului la basarabeni în viziunea lui Alexei Mateevici,Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
16.    BRĂIESCU Ana: Strategii de promovare a personalităților în societatea cunoașterii,Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”

17.     HANGANU Aurelia: O istorie a bibliotecii în imagini, Biblioteca Științifică Centrală„Andrei Lupan”

16:10-17:00 PREZENTARE LA STAND
DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR
·           Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan”
·           Biblioteca Universității de Stat din Tiraspol
·           Biblioteca Republicană Tehnico-Ştiinţifică a INCE
·           Biblioteca Științifică Republicană Agrară
·           Biblioteca Universității Libere Internaționale
·           Biblioteca Universității Tehnice din Moldova
·           Biblioteca Academiei de Muzică și Teatru
·           Biblioteca Universității Slavone
·           Biblioteca Academiei de Administrare Publică pe lângă Președintele RM
·           Biblioteca AGEPI
Moderator:  Aurelia HANGANU


31 octombrie
10:00-10:30 Sala de ședințe. Lansare de carte
GERU Ion, SUTER, Dieter. Resonance Effects of Excitons and Electrons, Basics and Applications. Springer 2013
Moderator:  Ana BRĂIESCU

10:30-11:00 PREZENTARE LA STAND
Institutul de Istorie al AŞM,
Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM
Moderatori:  Silvia CORLĂTEANU
Ion GUMENÎI
11:00-11:30 PREZENTARE LA STAND
Institutul Național de Cercetări Economice al AŞM

11:40-12:30 Sala de ședințe. Lansare de carte
Academicianul Haralambie CORBU. Biobibliografie. Chişinău, 2013.
Moderator:  Aurelia HANGANU

12:40-13:20 PREZENTARE LA STAND
DIN COLECȚIILE BIBLIOTECILOR PREUNIVERSITARE
·           Biblioteca Colegiului de Construcţii
·           Biblioteca Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie
Moderator:  Ana BRĂIESCU

14:00- 17:00 Sala de conferințe.

Workshop: Free Author Workshop in Publishing: Get Read. Publish with Springer
Speakers: Dr. Frans LETTENSTROM,
Prashanth MAHAGAONKAR, Springer

14:00- 14:10 Brief introduction to Springers history and strategy
(Dr. Frans Lettenstrom, Springer)
14:15-15:15 How to write for and Get Published in Scientific Journals
(Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)

15:15-15:30 Coffee Break

15:30-15:45 Author Services: Support When You Publish With Springer
(Dr. Prashanth Mahagaonkar, Springer)
15:45-16:30 Discussion & Questions

1 noiembrie

10:00-11:00 PREZENTARE LA STAND
Institutul de Geografie și Ecologie al AŞM
Lansare de carte: FLOREA Serafim. Aglomerația orașului Chișinău: Studiu de geografie umană.Chișinău, 2013.
MELNICIUK Orest. Pavodki i navodnenia na rekah Moldovy. Chișinău, 2012
BEGU Adam. Biogeografia. Chișinău, 2012
BEGU Adam. Ecobioindicaţia. Chișinău, 2011
Moderator:  Iurie BEJAN

11:10-12:00 Sala de conferințe. Şedinţă de încheiere a lucrărilor în cadrul Salonului. Decernarea premiilor şi menţiunilor.
Moderator: Aurelia HANGANU

13:00-15:00 Sala de conferințe.
Conferinţă ştiinţifică jubiliară: Biblioteca ştiinţifică - 85 de ani de istorie în comunitatea ştiinţifică
EXPOZIȚII TEMATICE
28 octombrie
Expoziție de flori decorative: Știința relevată în natură,
organizator:  Maricica Colţun, Grădina Botanică (Institut)

29-30 octombrie
Expoziție handmade: Bibliotecarul - varietas varietatum, organizator:  Tatiana BORODATII, BM B.P. Hasdeu

Expoziție de carte: Publicațiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, organizator, CID Chișinău, BM B.P. Hasdeu

28 octombrie - 1 noiembrie
Expoziție de lucrări din pănuși: Arta creației exprimată în fibre de porumb, organizator: Natalia CANGEA

Expoziţie de floristică: Floare… de carte. organizator Tatiana  SCHIMBA


miercuri, 9 octombrie 2013

CĂRTĂRESCU MIRCEA EMINESCU VISUL CHIMERIC


Feminitatea este fundamentală pentru poezia emenisciană. Femeia  apare în două   ipostaze  fundamentale. Iubita, avînd o  semnificaţie erotică, a doua moartă, aşezată pe catafalc în mijlocul unei săli,  avînd o  reprezentare thanică.Există motive de a afirma că imaginea fetei de pe catafalc corespunde cu imaginea fetei din codru.Pe baza unor analogii simbolice putem identifica pădurea cu domul(castel cu coridoare), râul sau lacul cu sicriul şi iubita cu fata moartă.Între erosul şi thanatosul emeniscian nu mai există o prăpastie de netrecut.Romantismul în calitate de tipologie literară este mai uşor de descris  de descris corect.Locul lui Mihai Eminescu în cadrul romantismului European ocupă un loc aparte.Studiul în care ne-am propus să descoperim ce anume îl distinge pe Eminescude toţi ceilalţi poeţi care au existat şi vor exista, în ce constă originalitatea poeziei eminesciene.Lecturînd această lucrare vom obţine o imagine, cea mai ascunsă şi tulburătoare a dramei emenisciene.Cartărescu, Mircea

Eminescu: visul chimeric /Mircea Cărtărescu.-Bucureşti:Humanitas, 2011.- 186 p.