marți, 4 iunie 2013

DICŢIONAR DE BIBLIOTECONOMIE ŞI ŞTIINŢA INFORMĂRII

Munca celui care alcătueşte un dicţionar bilingv în domeniul ştiinţei informării este plină de dificultăţi, însă utilitatea lui este imensă. Fenomenul internaţionalizării termenologice impulsionat de forţa productivă în acest domeniu continuă să navigeze între reguli şi uzanţă. Un dicţionar dă seama despre un anumit moment de înţelegere, de receptare, de integrare şi chiar de perspectivă. Este o formă specială de manual care propune unei profesii mult mai mult decît oglinda noţiunilor cu care operează.
Mircea Regneală a oferit ştiinţei informării din România cele mai ample preocupări de lexicologie profesională. Dicţionarul de faţă este o lucrare perfectă ce ne arată consecvenţa  cu care s-a lucrat în acest domeniu. Numărul din acest dicţionar este de peste 5000 de cuvinte-titlu. Cuvintele au fost orânduite alfabetic, multe dintre ele au sinonime, sub un singur termen, sânt grupate toate corespondenţele semantice, adesea din sfere foarte îndepărtate, în aşa fel s-a făcut o economie a spaţiului grafic şi s-a evitat supraîncărcarea dicţionarului. Toţi termenii din domeniul tehnologiei informaţiei au aceiaş grafie, facilitînd regăsirea lor. Termenii corespondenţi a unei noţiuni sânt grupaţi şi aliniaţi unul sub altul, la acelaşi nivel.Prin concepţia modernă lucrarea este apreciată la cel mai înalt nivel.

Prezentare de carte:
Regneală, Mircea Dicţionar de biblioteconomie şi ştiinţa informării Englez-Român ABIR:Bucureşti, 1999.-332 p.
ISBN:973-99102-6-3  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu