joi, 26 iunie 2014

MATEI,VALERIU CRUCIADA BALCANICĂ

„Cruciada balcanică” este noua operă poetică a academicianului Valeriu Matei, preşedintele Institutului Cultural Român. Lucrarea a fost lansată la Biblioteca „Basarabia” din oraşul Soroca. Culegerea de versuri cuprinde crâmpeie din întreaga sa viaţă.
Scriitorul a susţinut şi un recital poetic, alternând versurile melancolice cu altele mai vesele. Cei prezenţi la lansare au avut o ocazie deosebită de a cunoaște și a aprecia opera poetului. Elevii au recitat şi ei din versurile lui Valeriu Matei.
„Sunt cuprinsă de farmec, de emoții și as spune, astăzi, că nu mai avem ce îi cere lui Dumnezeu, pentru că visele au fost împlinite, prin cuvântul divin, prin arta vorbită, prin inima și sufletul de poet”, a declarat pentru Mesager, Cristina Prisăcaru, profesoară.
Lansarea cărţii „Cruciada balcanică” se înscrie în şirul de acțiuni organizate de Institutul Cultural Român, la Soroca. Opera poetică a lui Valeriu matei urmează să ajungă în toate bibliotecile din acest raion.
Matei, Valeriu
  Cruciada Balcanică: Operă Poetică/ Valeriu Matei.- Chişinău: Mesagerul, 2013.-720 p.

BADEA, GABRIEL- PĂUN PICTORI ROMÂNI ÎN FRANŢA

Lucrarea “Pictori români în Franța”, având ca autor pe unul dintre cei mai cunoscuți tineri istorici români care își desfășoară activitatea peste hotare, încearcă să meargă pe urmele pictorilor de origine română (sau care au avut de-a face cu țara noastră, într-un fel sau în altul) care au studiat, au expus (în nume propriu sau colectiv) în Franța anilor 1834-1939. De la Negulici la Victor Brauner, sau de la Nicolae Grigorescu la Jules Perahim, pictorii români și-au lăsat amprenta în țara lui Matisse și ai lui Baudelaire, fie că ne referim la Expozițiile Universale din 1867, 1889 sau 1937, la Salon d’hiver sau la Salon des Indépendants, la Școala de la Fontenay-aux-Roses sau Academia Julian.
Acest album constituie și o reparație morală pentru acești pictori români, care nu erau cu nimic mai prejos decât colegii lor francezi, singura ”vină” care i-a împiedicat poate să atingă reputația acestora din urmă constând în originea lor. Lucrarea este foarte atrăgătoare atât prin informația densă, de multe ori inedită, cât și prin ilustrația de calitate asigurată prin apelul la pinacotecile unor muzee din țară și din strâinătate (M.N.A.R., Musee de Luvre etc).

Badea, Gabriel-Păun
  Pictori români în Franţa/ Gabriel Badea - Păun.-Bucureşti: Noi Media Print, 2012.- 287p.

ARTA ISLMICĂ

Atunci cand studiem arta civilizatiei islamice, doi factori clari subliniaza specificitatea acesteia: imensitatea regiunilor avute in vedere – de la Spania, prin Orientul Mijlociu, pana in China, fara a uita expansiunea ei in Africa subsahariana – si longevitatea acestei civilizatii care s-a conservat de-a lungul a cinsprezece secole de istorie. Putem oare trata uniform un fenomen atat de complex si divers? Raspunsul sta in imaginile din aceste pagini. In marea diversitate de forme si materiale de constructie, se pot remarca unele constante importante. De pilda, atentia extrema fata de unele edificii, precum moscheile (locuri religioase, dar si constructii), madrasa (scoala coranica) si principalele edificii civile, precum baile publice (hammam), pietele (souk sau bazar), caravanseraiurile. Aceste tipuri de arhitectura caracterizeaza perfect orasul islamic, specific si recognoscibil indiferent de latitudinea la care se afla. Islamul face disctintia intre „public” – cu o arta deliberat abstracta – si „privat” , unde figurativul nu este catusi de putin absent, dimpotriva, si are deplina preeminenta si surprinzatoare vigoare. Imperativul religios – desi Coranul nu se preocupa niciodata in mod explicit de arta - , legat ferm de monoteism si de ideea unei actiuni creatoare infinite a lui Allah, se traduce prin forme decorative, adesea modulare si repetitive, fara inceput sau sfarsit. Arta cea mai reprezentativa este, fara indoiala, caligrafia, cu numeroasele sale variante grafice, toate de un remarcabil impact vizual. Obiectele ceramice, cu formele lor extraordinare si cu impresionanta lor gama de culori, metalele, cu pretioasele lor incrustatii de materiale rare, de o originalitate inimitabila, si textile rafinate in serviciul artei covoarelor care, fara sa fie marca exclusiva a Islamului, ii reprezinta bine infinita diversitate, sunt tot atatea elemente care formeaza cadrul unei arte foarte bogate si niciodata monotone.
Arta Islamică/ed.: Laura Pamfil; trad. Lucian Moise.- Bucureşti: Noi Distribuţie 2009.-317 p.

BURLACU, ALEXANDRU PROZA LUI VLADIMIR BEŞLEAGĂ

Alexandru Burlacu, născut la 8 iunie 1954 în comuna Chitai, Chilia. A absolvit, în 1973, Şcoala Normală din Cahul, iar în 1977 — Facultatea de Litere a Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă” din Chişinău. Profesor universitar(2002), doctor habilitat în filologie (2000), şef al Catedrei de literatură română şi comparată a U.P.S. „Ion Creangă” din 1995 până în prezent. Director fondator şi redactor-şef al revistei Metaliteratură(2000-2009). Redactor-şef al Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară din 2009.
Burlacu, Alexandru
Proza lui Vladimir Beşleagă. Hermeneutica romanului/
Vladimir Beşleagă.-Chişinău: Gunivas, 2014 - 132 p.

CUEŞDEANU, LUCIAN IOSIF ROMÂNIA, INIMA VECHII EUROPE

România este inima vechii civilizaţii europene, o entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 i.e.n., axată pe o societate matriarhală, teocratică, pasnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţilor indo-europenizate patriarhale de luptători din epocile bronzului şi fierului. Uluitoarele descoperiri făcute în România şi alte ţări învecinate, după al doilea război mondial, asociate datărilor cu radiocarbon, au făcut posibilă înţelegerea importanţei începuturilor culturii vechi europene, o cultură a unei societăţi de agricultori.

CueşdeanuLucian Iosif 

România inima vechii Europe / Lucian Iosif Cueşdeanu.- Editura: Solif 2006.- 224 P.

CÂTE CEVA DESPRE KANT

Immanuel Kant este intemeietorul filozofiei clasice germane si unul dintre cei mai mari ginditori ai epocii moderne. Cartea de fata se axeaza pe cele trei Critici ale sale - Critica ratiunii pure, Critica ratiunii practice si Critica facultatii de judecare, oferind si o descriere succinta, insa emblematica a personalitatii sale. Sint prezentate principalele concepte ale filozofiei lui Kant, felul in care acestea au influentat intreaga dezvoltare ulterioara a teoriei cunoaşterii, ideea independentei moralei fata de religie, ca si principiile esteticii sale filozofice, dezvoltate in cultura moderna si postmoderna. Opera lui Kant a reprezentat obiectul unor influente controverse si un punct principal de raportare in dezbaterea filozofica ce i-a urmat. In finalul acestei lucrari, este redata reflectarea ideilor kantiene in opera unor mari ginditori, de la Hegel si Nietzsche pina la Heidegger, Derrida sau Lyotard. Dincolo de idealismul sau transcendental, Kant este un romantic, devotat puterii sublimului de a transforma experienta. Christopher Want este istoric al artei si filozofiei. Preda Teoria si critica artei la Kent Institute of Art and Design si Teorie critica la Goldsmith`s College. A publicat foarte mult in domeniul artei si filozofiei romantice si postmoderne. Andrzej Klimowski este un  premiat desenator si ilustrator, autorul romanului ilustrat The Depository si conferenţiar la Royal College of Art. Mai semneaza grafica la volumele despre Picasso si Walter Benjamin din aceasta serie.


Cate ceva despre Kant: Christopher WantAndrzej Klimowski .- Curtea Veche Publishing, 2004.-176 p.


TERMINOLOGY AND TRANSLATION STUDIES

As a meaningful manifestation of how institutionalized the discipline has become, the new Handbook of Translation Studies is most welcome. It joins the other signs of maturation such as Summer Schools, the development of academic curricula, historical surveys, journals, book series, textbooks, terminologies, bibliographies and encyclopedias.
The HTS aims at disseminating knowledge about translation and interpreting and providing easy access to a large range of topics, traditions, and methods to a relatively broad audience: not only students who often adamantly prefer such user-friendliness, researchers and lecturers in Translation Studies, Translation & Interpreting professionals; but also scholars and experts from other disciplines (among which linguistics, sociology, history, psychology). In addition the HTS addresses any of those with a professional or personal interest in the problems of translation, interpreting, localization, editing, etc., such as communication specialists, journalists, literary critics, editors, public servants, business managers, (intercultural) organization specialists, media specialists, marketing professionals.

BUTIURCĂ, Doina 
 Terminology and translation studies / Doina Butiurcă, Inga Druţă, 
Attila Imre. - Cluj-Napoca : scientia, 2011

CARBON-NEUTRAL. ARCHITECTURAL DESIGN

The energy used to operate buildings is one of the most significant sources of greenhouse gas emissions. To lessen the human impact on climate, it is necessary to reduce these building-related emissions. New legislation, as well as market and financial pressures, are driving architects and developers to create low-carbon buildings. While it is possible to achieve many of these reductions through appropriate climate-responsive design, many architects are not trained to do this.

Filling an urgent need for a design reference in this emerging field, Carbon-Neutral Architectural Design describes how to reduce building-related greenhouse gas emissions through appropriate design techniques. This full-color book presents strategies and methods to achieve CO2 reductions, with an emphasis on control of energy flows through the building envelope and passive heating and cooling strategies.

Roche, Pablo 

Carbon-Neutral Architectural Design/Pablo Roche.- CRC Press.-328p.

EXPRESSIONS NOMINALES EN FRANCAIS DE SPECIALITE SENSET REFERENCE

CarteaCartea Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence se înscrie într-o direcţie de mare importanţă pentru lingvistica teoretică şi aplicată actuală, propunându-şi ca obiective principale precizarea mecanismului prin care se construieşte şi se manifestă relaţia dintre sens şi referinţă, în planul terminologiei, precum şi aplicarea conceptelor, metodelor specifice terminologiei moderne domeniului specializat al informaticii. Lucrarea îşi propune să restituie fundamentele teoretice şi practicile terminologice din domeniul informaticii, privite sub aspectul funcţional al termenilor şi nu ca pe o simplă nomenclatura specializată ci, mai curând, ca pe un instrument de comunicare lingvistică între specialiştii din domeniu, dar şi între specialişti şi nespecialişti.

Dumitru, Elena - Ilinca
  Expressions nominales en français de spécialité – sens et référence / Elena Ilinca Dumitru.-Ploieşti: Editura Universităţii Petrol Gaze din Ploieşti, 2013

LE GROUPE VERBAL UNE APPROCHE DISCURSIVE

Cet ouvrage constitue un description du fonctionnement du groupe verbal et du verbe en francais. Il met l'accent sur le fonctionnement discursif du verbe. Par son caractere synthetique, l'ouvrage s'adresse a des specialistes du domaine, mais aussi aux etudiants en licence ou en master.

Costea, Diana
  Legroupe verbal - une approche dicursive / Diana Costea.-Ploieşti: Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2013

miercuri, 25 iunie 2014

IDENTITATEA ARTEI

 Desigur, o succintă prezentare a unei cărţi de o asemenea densitate şi complexitate, atât de riguros construită şi articulată ideatic, nu poate acoperi, nici pe departe, multitudinea de aspecte şi nuanţe pe care le implică problematica supusă analizei.
Poate doar să spicuiască aspecte şi să semnaleze apariţia unei cărţi de excepţie, rară ca sferă şi mod de abordare, şi, în cel mai fericit caz, să stârnească curiozitatea intelectuală a celor puţini, pentru care setea de cunoaştere şi înţelegere se cere mereu potolită de lecturi de calitate, iar mintea mereu antrenată, pentru a avea simţământul că trăiesc ca oameni integri.

  Identitatea artei. Problematizari istorice si logico-hermeneutice./ Bucureşti: editura Academiei Române, 2013.-240p.

INTELIGENŢA MATERIEI

"Inteligenta materiei" a fost catalogata drept o adevarata gura de aer intr-un regim al oprimarii si desi au trecut multi ani de la
aparitia primei editii, lucrarea nu si-a pierdut din actualitate, ci dimpotriva.
"O carte care a bulversat lumea stiintifica romaneasca, pentru ca avea curajul sa aduca in discutie o viziune asupra lumii si a universului ce parea pierduta pentru totdeauna. Erau timpurile materialismului dialectic, iar cuvinte precum "suflet" isi pierdusera orice semnificatie. Lumea nu mai era decat o masinarie, la fel si oamenii. Constiinta nu mai era decat "produsul materiei superior organizate".

Inteligenta materiei / Dumitru Constantin Dulcan.-ed. a 3-a, rev. şi adău.- Cluj Napoca: Eikon, 2009.-474 p.

FILOZOFIA ÎN EPOCA TRAGICĂ A GRECILOR


TRIFON, NICOLAS AROMÂNII. PRETUTINDENI, NICĂIERIAromânii. Pretutindeni, nicăieri" de Nicolas Trifon . O monografie completă  despre o comunitate care încă nu şi-a dezvăluit toate secretele

Popor de prisos, potrivit criteriilor în vigoare din Balcani, aromânii sunt, înainte de toate, un popor în mișcare și, în această calitate, nu au încetat să-i intrige pe cei care i-au studiat, de la cronicarii bizantini la antropologii din zilele noastre, și nici să-i exaspereze pe cei care au încercat să-i fixeze în cadrul imperiilor, regatelor și statelor-naţiuni ce s-au succedat și s-au înfruntat în regiune. Scrisă cu tîlc, cu nerv şi cu talent de un cercetător iscusit.  Trifon,Nicolas 
Aromânii. Pretutindeni, nicăieri.- editura Cartier.- 2012.

marți, 24 iunie 2014

BILETULDE IEŞIRE DIN CRIZĂ

La Paris, în vara lui 2011, criza lovea cu aceeasi putere ca în toamna lui 2008. Era pretutindeni: pe strada, în magazine, în restaurante, la televiziune, în ziare.
Dar oamenii erau altfel: mai putin îngândurati, mai putin îngrijorati, parca rodati cu greutatile apasatoare. si turistii erau altii. În 2008, masa de turisti avea compozitia pe care Parisul o mentinea de multa vreme. Erau vizitatori din toata lumea.
Acum însa, în 2011, era o compozitie specifica, determinata de criza. Doar japonezii aminteau de anii de dinaintea crizei.
Dar grosul turistilor îl alcatuiau rusii si chinezii. Ei erau pretutindeni. Mass-media? Da, mass-media dadeau în continuare crizei locul I în toate topurile. Iar unele teme fierbeau: Grecia, Italia, Spania, datoriile suverane, deficitele bugetare, euro, politica fiscala si sansa Europei.
Parizienii însa încercau sa-si normalizeze viata. Criza e criza, dar aceasta realitate nu-i mai scoate din minti. O noua normalitate intra în viata lor de zi cu zi. Într-o seara, într-o piata din apropierea Operei, am fost martorul unei scene care mi-a facut o teribila placere.
Mai multe difuzoare transmiteau tangouri celebre. Iar în piata, femei si barbati de toate vârstele dansau. Era expresia tonica a unei atitudini sanatoase în fata unei crize de care cu totii ne-am saturat.

Vasilescu, Adrian
  Biletul de ieşire din criză / Adrian Vasilescu - Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2011

COMPARAŢII ŞI EXPLICAŢII ÎN ŞTIINŢA POLITICĂ ŞI ÎN SOCIOLOGIE

Indiferent ca este vorba despre abordarea critica a articularii stiintei politice ca domeniu de studiu, despre elitele politice din diferite tari sau de tematici precum legitimitatea sau reprezentarea politică, studiile lui Mattei Dogan constituie astazi referinte inconturnabile in analiza democratiilor si a societatilor contemporane. Remarcabile reflectii cu privire la rolul stiintelor sociale in intelegerea teoretica a politicului, dar si punti de intrare in explicitarea proceselor politice actuale, cercetarile lui Mattei Dogan imbina cu rigoare si originalitate traditia scolii franceze de stiinta politica cu demersurile anglo-saxone. Reunind traducerile unor texte fundamentale ale gandirii doganiene aparute in publicatii internationale de prestigiu, cat si doua dintre primele sale studii, devenite texte fondatoare ale stiintei politice romanesti, volumul de fata isi propune sa faciliteze accesului cercetatorilor, studentilor si al tuturor celor pasionati de fenomenul politic, la scrierile unui autor care a marcat intr-un mod indelebil stiinta politica a secolului XX.

DOGAN, Mattei
Stiinte sociale - Stiinte politice. Guvernare
Editura Institutul European
Traducator BALUTA, Ionela; IONASCU, Alexandra; IVAN, Ruxandra; MARTON, Silvia; PREDA, Cristian

PRACTICA CERCETĂRII SOCIALE

Considerata „biblia metodelor de cercetare sociala” in spatiul american, lucrarea le ofera studentilor o introducere accesibila in domeniu, prezentind modalitatile de abordare a studiilor de cercetare sociala utilizate de sociologi, dar si de alti specialisti in stiintele sociale. De la proiectarea cercetarii si tratarea detaliata a tehnicilor de observare si pina la specificarea conditiilor in care sint folosite diferitele metode si cum trebuie analizate datele cantitative sau cele calitative, Earl Babbie ofera un manual comprehensiv, in care pune accent atit pe explicarea metodelor de cercetare, cit si pe competentele practice, de aplicare a acestora in conditii concrete.

Babiea, Earl  Practica cercetării sociale / Earl Babie;Traducere de Sergiu Gherghina, George Jiglau, Monica Andriescu. - Iaşi: Polirom, 2009

CIORAN SAU EXCESUL CA FILOSOFIENicolae Turcan, Cioran sau excesul ca filosofie (prefaţă de Liviu Antonesei, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2008) a primit două premii: premiul „Henri Jacquier” al Centrului Cultural Francez din Cluj-Napoca (preşedintele juriului: Ion Vartic) şi premiul Bibliotecii „Octavian Goga” din Cluj-Napoca pentru eseu monografic (preşedintele juriului: Constantin Cubleşan).Autorul (un tânăr cercetător clujean, specialist în filosofia religiei) constată că despre Cioran s-a spus şi se poate spune orice.


Ţurcan, Nicolai

Cioran sau excesul ca filosofie editura Limes, 2013. - 304 p.

joi, 12 iunie 2014

MONEDA BIZANTINĂ. ÎN REGIUNILE CARPATO-NISTRENE ÎN SECOLELE VI-X

Sergiu MUSTEAŢĂ, istoric din Republica Moldova, actualmente decan al Facultăţii de Istorie a Universităţii Pedagogice de Stat "Ion Creangă" din Chişinău.Autor a cinci monografii şi peste 200 de articole în domeniile istoriei, arheologiei, protecţiei patrimoniului cultural şi analizei manualelor şcolare. Este coordonatorul mai multor volume, printre care seriile de monografii ANTIM şi Documente şi Istorii Necunoscute. Anual, ţine peste douăzeci de conferinţe la diverse centre academice din lume. în calitate de bursier DAAD, Fulbright, Humboldt, OSI, IKY ş.a., în ultimii ani, a fost visiting scholar şi visiting professor la un şir de universităţi din SUA, Germania, România, Grecia, Ungaria etc.
Musteaţă, Sergiu
Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X - Chişinău: Arc, 2014. - 300 p.

MARI PROFEŢII ALE ISTORIEI

Oamenii au simtit dintotdeauna nevoia de a scruta viitorul, facind previziuni prin intermediul stiintei, al filosofiei, al magiei sau al profetiei. Inca din Antichitate, au existat persoane inzestrate cu capacitatea de a prezice viitorul, care au fost consultate de contemporanii lor: regii si imparatii luau decizii, inclusiv pe cimpul de batalie, in functie de anumite premonitii. De la pythiile de la Delfi la Sfintul Malahia, Nostradamus sau pastorii de la Fatima, volumul ii prezinta pe cei mai importanti profeti din istorie cu viziunile lor si cei in slujba carora s-au aflat, inclusiv deciziile pe care aceste profetii le-au determinat si consecintele asupra istoriei omenirii.


 Valero, Luis T. Melgar

Mari profeţii ale istoriei: incursiunea în destinul trecut şi viitor al omenirii. - Iaşi: Polirom, 2010. - 290 p.

MĂSURAREA SOCIOLOGICĂ. TEORII ŞI PRACTICI ALE CUANTIFICĂRII

Destinat studentilor la stiinte sociale preocupati de cercetarile cantitative, dar si profesionistilor din domeniul politicilor publice, volumul prezinta in detaliu evaluarea practicilor de masurare in cercetarile sociologice pe baza de sondaj. In procesul de cuantificare, autorii sondajelor trebuie sa ia in considerare citiva factori fundamentali: ce procese sociale studiaza si prin ce concepte le analizeaza? Cum gasesc respondentii si cum ii coopteaza in studiul lor? Cum evalueaza raspunsurile si cum le interpreteaza? Exemplele prezentate demonstreaza ca masurarea sociologica este nu doar o operatie tehnica, ci si o actiune fundamentata pe premise teoretice care are consecinte conceptuale, transformind adesea subiectul analizei.

Rughiniş, Cosima

Masurarea sociologica. Teorii si practici ale cuantificarii. - Iaşi: Polirom, 2012. - 228 p.

INTERPRETAREA DATELOR STATISTICE ÎN JURNALISM

Manualul este destinat studenţilor de la Facultăţile de Jurnalism şi Comunicare, care prin activitatea lor profesională trebuie să ofere publicului informații complete şi echilibrate, folosind în mod corect datele statistice. Acesta cuprinde reperele necesare pentru instruirea tinerilor jurnalişti: de la noţiunile introductive şi prezentarea datelor statistice sub formă de serii şi tabele până la relaţiile şi influenţa reciprocă dintre mass-media şi statistică şi abordările profesioniste ale statisticilor şi cifrelor în subiectele media.

Stepanov, Georgeta

Manual „Interpretarea datelor statistice în jurnalism” / Georgeta Stepanov, Ion  Parţachi, Igor Guzun.- Chişinău, 2013. -  228 p.

ISTORIA GÎNDIRII SOCIOLOGICE

Lucrarea este un compendiu care sintetizeaza evolutia disciplinei sociologiei, alegand ca reper opera si gandirea catorva autori de referinta. Volumul, coordonat de Gilles Ferreol, nu are desigur pretentii de exhaustivitate, mai ales atunci cand este vorba de o disciplina de frontiera, cum este cea tratata aici. Abordarea autorilor este receptiva la aportul pe care ganditorii avuti in vedere il au la definirea si validarea sociologiei ca disciplina de sine statatoare. Metodele de investigare ale sociologului presupun un demers care tine cont de o multime de variabile, de la cele climaterice pana la cele filozofice! De aici, in buna parte si dificultatile legate de stabilirea unui cadru pentru acest nou domeniu de cunoastere. Autorii cartii au in vedere toate aceste aspecte, luandu-si ca puncte de referinta cativa clasici, a caror gandire constituie veritabile "noduri" de intersectie pentru directiile ideologice ale sociologiei.


Istoria gandirii sociologice. Marii clasici.- Institutul European, 08/2009. - 294 p.

METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINŢELE SOCIALE

Pe mulţi studenţi aflaţi în cursul desfăşurării studiilor, perspectiva planificării şi a întocmirii unui proiect de cercetare îi umple de un oarecare sentiment de nesiguranţă, dacă nu chiar de teamă - o perspectivă înrăutăţită de faptul că majoritatea ierarhizărilor din cadrul ştiinţelor sociale conţin, în zilele noastre, o componentă obligatorie, în care metodele de cercetare deţin un rol central.

McQueen, Ronald A.
Metode de cercetare în ştiinţele sociale. - Institutul European 2006, 309 p

INTELIGENŢA SOCIALĂ. NOUA ŞTIINŢĂ A RELAŢIILOR UMANE

Cartea lui Daniel Goleman a marcat o revoluţie uluitoare în psihologie prin analiza importanţei covârşitoare a emoţiilor în dezvoltarea personalităţii umane. Studiul său ne explică cum, atunci când ne înţelegem sentimentele, situaţia în care ne aflăm devine mai limpede. Descoperim chiar un nou mod de a privi cauzele bolilor care ne macină familia şi societatea. 
Reacţiile pe care le avem faţă de ceilalţi, ca şi ale lor faţă de noi, au un impact biologic mult mai extins decât ne închipuim. Este vorba de declanşarea unor cascade de hormoni care ne reglează întregul organism, de la inimă până la sistemul imunitar, determinând relaţiile bune să acţioneze ca nişte vitamine, iar pe cele proaste ca nişte otrăvuri. Ne putem „molipsi” de emoţiile celorlalţi oameni tot aşa cum luăm o gripă, iar, pe de altă parte, consecinţele izolării sau cele ale unui stres social intens ne pot scurta viaţa.Goleman, Daniel 

     Inteligenţa socială. Noua ştiinţă a relaţiilor umane.- Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2007.-464 p.

miercuri, 11 iunie 2014

PARASHIV, MIHAELA FEMEIA ÎN ROMA ANTICĂ

Să-i admirăm acestei femei demintatea şi cinstea, curajul şi devotamentul şi să-i iertăm capriciile, trăirile uneori prea pătimaşe, ambiţia de a se afirma! Să facem acest lucru cu acea caldă şi complice înţelegere pentru tot ce-i omenesc, la care ne îndreptăţeşte o frumoasă cugetare latină: "Quam brevis est risus, quam longa est lacrima mundi!" - "Cît de vremelnic e rîsul, cît de durabilă este lacrima lumii!".

Paraschiv, Mihaela

Femeia in Roma antica: o incursiune in imaginarul feminin roman . - Editura: Mega ( 2011 ), 294 p.

SECRETUL PREZENTĂRILOR DE SUCCES

Această carte umple un gol important pe piaţă. Nu am întîlnit nici o altă carte practică despre susţinerea discursurilor sau a prezentărilor de afaceri care să acopere toate elementele necesare într-o manieră atît de limpede şi de eficientă. (Robyn Pearce)
Paul du Toit este mult mai mult decît un simplu formator în susţinerea prezentărilor. Înţelegerea pe care o are asupra a ceea ce e util la nivel individual pentru obţinerea unei înalte performanţe te va ajuta să dobîndeşti toate elementele psihologice necesare unui orator profesionist de mare clasă şi îţi va propulsa capacitatea de comunicare către un nivel foarte ridicat. Am susţinut prezentări pe plan internaţional timp de aproape zece ani. Cartea aceasta mi-a reamintit toate principiile fundamentale, dar m-a învăţat, totodată, şi lucruri care nu le cunoşteam. (Justin Cohen)

Du Toit, Paul
   Secretul prezentărilor de succes: vorbeşte ca un profesionist, impresionează publicul şi obţine rezultatele dorite. - Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2012.-203 p.

marți, 10 iunie 2014

MULTIMODAL TEXTS FROM AROUND THE WORLD


This volume is a first in multimodal/multiemiotic discourse studies to focus primarily on texts from non-English speaking contexts. While most of the contributions make use of analytical tools from Systemic Functional Linguistic theory, including intersemiotic complementarity, the GeM model, the system of Appraisal, and bonding, some make use of the concepts of intertextuality, schemata and Bakhtin's notion of genre.Bowcher, Wendy L. Multimodal texts from around the world.- Palgrave Macmillan, 330 p.

LINGUISTIC SIMPLICITY AND COMPLEXITY

In John McWhorter's Definning Creole anthology of 2005, his collected articles conveyed the following theme: His hypothesis that creole languages are definable not just in the sociohistorical sense, but in the grammatical sense. His publications since the 1990s have argued that all languages of the world that lack a certain three traits together are creoles. He also argued that in light of their pidgin birth, such languages are les grammatically complex than others, as t
he result of their recent birth as pidgins. these two claims have been highly controversial among creolists as well as other linguists. In Linguistic Simplicity an Complexity, McWorther gathers articles he has written since then, in the wake of responses from a wide range of creolists ang linguists. These articles represent a considerable divergence in direction from his earlier work.

McWhorter, John H.
      Linguistic Simplicity and Complexity: why do lanuages undress? / by John H. McWhorter. - De Gruyter Mouton, 335 p.

HUMAN DIGNITY IN BIOETHICS

This volume brings together a collection of essays that rigorously examine the concept of human dignity from its metaphysical foundations to its polemical deployment in bioethical controversies. The volume falls into three parts, beginning with meta-level perspectives and moving to concrete applications.

Edited by Stephen Dilley and Nathan J. Palpant
Human Dignity in Bioethics. - Routledge, 381 p.

COMPUTATIONAL PHENOTYPES

This book confronts the hotly debated claim that language is species specific trait of humans. It also considers the notion that disentangling the evolutionary history of language is oneof science's hardest problems. Building on the recent conceptual breakthroughs of the 'evo-devo' paradigm, Balari and Lorenzo argue that language is not so exceptional after all. It is, rather, just the human version of a fairly common and conservative organic system which they call the Central Computational Complex. The authors also propose that interspecies variation of this organ is restricted to (i) accessible memory resources, and (ii) patterns of external connectivity, both being the result of perturbations on the system underlying its development. The book, written accessibly for both biologists and linguists, offers fresh perspective on language as a naturally evolved phenomenon.


Balari, Sergio and Lorenzo, Guillermo
     Computational Phenotypes, Oxford.-239 p.

MĂNĂSTIRI ŞI SCHITURI DIN REPUBLICA MOLDOVA

Proiectul în cauză are ca obiectiv major elaborarea unor studii de tip enciclopedic care ar prezenta cracteristicile şi aspectele principale ale aşezămintelor monahale de la noi şi istoriile lor. Studiile incluse în acest volum reprezintă învestigaţii ştiinţifice ample, profunde şi originale despre istoria tuturor mănăstirilor şi schiturilor din Republica Moldova. Cercetările autorilor pun în valoare sute de documente şi materiale inedite, culese în arhive şi pe teren.

Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova: studii enciclopedice / colectiv deaut.:Andrei Eşanu (coord.), Mihai Adauge, Alexei Agachi; red. şt.: Andrei Eşanu; resp. de ed.: Mihai Adauge, Ion Xenofontov; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice.-Chişinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2013 - 800 p.

ISTORIA CĂRŢILOR

Timp de 2500 de ani, cărţile au fost folosite de oameni pentru a guverna, a consemna istoria, a venera, a educa şi a distra. Acest volum bogat ilustrat explorează una dintre cele mai versatile, folositoare şi durabile tehnologii inventate vreodată. Istoria cărţilor descrie evoluia şi influienţa cărţilor în lume, de la tăbliţele cuneiforme din Sumer şi dezvoltarea caracterelor mobile pînă la revoluţia informatică din timpurile moderne.
Printre ilutraţiile alese cu grijă pentru această carte, veţi vedea codexuri maiaşe, suluri de papirus egiptene, manuscrise medievale cu anluminuri, capodopere ale tiparului timpuriu realizate de Gutemberg şi Aldus Manutius, atlase in epoca marilor călători şi exploratori, abecedare şi cărţi pentru copii, cărţulii de 10 cenţi şi volume manga, o serie de romane de la Don Quijote pînă la Level 26, primul "roman-digi" din lume, şi multe altele.
O desfătare pentru iubitorii cărţilor tradiţionale şi totodată o sursă de inspiraţie pentru cei fascinaţi de noile tehnologii electronice, acest volum, realizat în condiţii deosebite, celebrează puterea şi magia nemuritoare a cărţilor.

Lyons, Martyn  
    Istoria cărţilor / Martyn Lyons; trad. de Ştefania Ferchedău.-Bucureşti: Art, 2011.-224 p.

CENZURA SINODALĂ ŞI CARTEA RELIGIOASĂ ÎN BASARABIA 1812-1918

"Studiul monografic de faţă este rodul unei substanţiale căutări, al unor îndelungate investigaţii în arhive, biblioteci şi muzee, în urma cărora a fost acumulat un enorm material documentar, care se cerea sistematizat şi valorificat. În centrul atenţiei cercetătoarei s-a aflat fenomenul cărţii religioase în Basarabia, timp de mai bine de un secol (1812-1918), în condiţiile dominaţiei străine. Dr. Maria Danilov a încercat şi în mare parte a reuşit să ne prezinte un amplu talou al culturii şi spiritualităţii basarabene, în centrul căruia s-a aflat cartea, ca tărîm de cunoştinţe, cultură, spirit naţional aflate pe linia de permanentă ciocnire cu politica ţaristă, de oprimare şi de ţinere în întuneric a marii majorităţi a populaţiei băştinaşe."
Acad. Andrei Eşanu

Danilov,Maria 
     Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia 1812-1918. - Ch. 2007. -264 p.

joi, 5 iunie 2014

100 TEME DE CULTURĂ GENERALĂ DIN ISTORIA GÎNDIRII

Această lucrare propune parcurgerea a noua momente cheie din istoria gândirii:
;
  • contribuţia iudaismului, creştinismului şi a islamului;
  • etapele constituirii ştiinţelor exacte şi a ştiinţelor umaniste;
  • progresul tehnologic şi ideea de progres;
  • societatea, justiţia şi statul modern;
  • reprezentările Eului şi problema subiectului începînd cu Renaşterea;
  • Epoca Iluminismului şi destinul ei;
  • curente artistice şi estetice începînd cu Epoca Renaşterii;
  • curente contemporane de gîndire.
Fiecare capitol prezintă clar şi sintetic cele mai reprezentative curente de gîndire, mişcări literare şi artistice, precum şi idei şi concepte esenţiale din istoria gîndirii.
Cartea cuprinde şi reproduceri ale unor opere de artă majore, cu trimitere la istoria gîndirii.

 Bourdin D., Guislain G., Jacopin P.100 Teme de cultura generala din istoria gandirii.-Orizonturi.-2010.-436p.

ISBN:  9737361400

 

CARTER, CHIRS ŞTIINŢA ŞI EXPERIENŢELE ÎN PRAGUL MORŢII

Cu mult mai veche decît orice formă organizată de religie, credinţa în viaţa dincolo de moarte este fundamentală pentru experienţa umană şi merge departe în trecutul omenirii, cel puţin pînă la omul de Neanderthal. Totuşi, la jumătatea secolului al XIX-lea, în efervescenţa generată de progresul ştiinţei, mulţi au început să pună la îndoială existenţa vieţii dincolo de moarte, atraşi de doctrina materialistă. Acum, înarmat cu suficiente dovezi ştiinţifice Chris Carter pune sub semnul întrebării argumentele materialiste care contestă supraveţuirea conştiinţei dincolo de moartea fizică şi ne demonstrează cum experienţele în pragul morţii (EPM) pot, într-adevăr, să ne ofere o primă modalitate de înţelegere a vieţii ce ne aşteaptă dincolo de lumea noastră.

Carter, Chris       Ştiinţa şi experienţele în pragul morţii .- Lifestyle(Colecţia:Trebuie să ştii), 2012.- 383 pag.

LEADER, DARIAN; CORFIELD, DAVID - DE CE SE ÎMBOLNĂVESC OAMENII?

Te-ai întrebat vreodată ce semnificaţie poate avea momentul în care cineva se îmbolnăveşte sau organul care este afectat? Este oare posibil ca sentimentele şi gîndurile noastre să agraveze o afecţiune sau chiar să producă boli, precum cele de inimă, cancerul sau astmul? Preocupaţi de psihosomatică şi de istoria medicinei, David Corfield şi Daria Leader critică cu argumente ştiinţifice şi cu studii de caz actuala abordare din medicina convenţională, care ignoră legăturile dintre minte şi corp, dintre afecte şi sistemul imunitar, dintre dorinţele şi temerile inconştiente şi exprimarea lor somatică. Autorii britanici descifrează limbajul bolilor psihosomatice, cartea lor fiind utilă oricui se îngrijeşte de propria sănătate sau de stare de bine a altora.
Darian Leader este membru fondator al Centrului pentru Cercetare şi Psihanaliză Freudiană din Londra şi este autorul unor cărţi despre nebunie, doliu şi artă.
David Corfield este filosof al ştiinţei şi predă la Universitatea din Kent.


Leader,Darian; Corfield,David 
       De ce se îmbolnăvesc oamenii?. - Bucureşti.- Trei.- 2012. - 390 p.

MANUSCRISE DE DIMITRIE BALICA COMISUL

Volumul include două lucrări: romanul Polidor şi Hariti (1843), transpus din elino-greacă în română, şi Oareşcare anegdoturi folositoare pentru jiunime aflati iantr-un poem din ianvechime tipăritu (1848, miscelaneu ca formă), utile pentru "tineri şi tinere daco-romano-moldavi". manuscrisele au fost redactate la Bălţi de consul Dimitrie Balica, autorul oferindu-le basarabenilor, dar nu numai, o limbă română "foarte frumoasă şi dulce la cetire". Textul romanului include o mulţime de scene cu acţiuni surprinzătoare, pline de dramatism şi dragoste curtă. În final, adevărul triumfă.
Volumul este recomandat specialiştilor de lima şi literatura română, studenţilor-filologi, elevilor şi tuturor celor interesaţi de trecutul cultural al ţinutului. 

Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Marşalovschi Teo-Teodor, Abramciuc Maria/.- Chişinău.- 2013.-315 p.

CONFLICTE CARE AU SCHIMBAT LUMEA

Cartea Conflicte care au schimbat lumea vă poartă pe firul cronologic în miezul celor mai relevante 175 de conflicte ale umanităţii, accentuînd importanţa lor pentru contemporanietate. Autorul dă numeroase detalii despre tipul de conflict, cadrul geografic şi istoric, părţile combatante, rezultatele şi efectele pe termen scurt sau îndelungat pentru ţările implicate.
Pasiunea lui Rodney Castleden pentru istorie, geografie, arheologie şi admirabila sa onestitate - nu numai faţă de cititorii preocupaţi de aceste teme, ci şi faţă de istoricii şi cercetătorii domeniului - au contribuit la naşterea unor cărţi de mare succes. Cele peste 40 de lucrări ale sale sunt apreciate în întreaga lume datorită cercetărilor sale meticuloase, dar şi fluenţei şi accesibilităţii scrierii. Profesorul de istorie care locuieşte şi predă în Brighton are meritul de a transpune episoade obscure ale istoriei într-un limbaj familiar unui public cît mai larg.

Rodney, Castleden
    Conflicte care au schimbat lumea.- Meteor Press.-2011 - 528 p.

1001 DE CĂRŢI DE CITIT ÎNTR-O VIAŢĂ

O carte de referinţă, inteligentă şi îndrăzneaţă, despre romanele şi scriitorii care au stimulat imaginaţia omenirii, au avut impact asupra publicului şi au marcat momente de cotitură în evoulţia literaturii.
O selecţie electică realizată de o echipă internaţională de scriitori, critici, universitari şi ziarişti care propun o nouă abordare a clasicilor şi o reevaluare a ficţiunii contemporane.
Cu peste 600 de fotografii - coperte, pagini de gardă, afişe, ilustraţii şi alte imagini contextuale - 1001 de cărţi de citit într-o viaţă este lectura ideală pentru pasionaţii de literatu.

1001 de cărţi de citit într-o viaţă/coordonator Peter Boxall.-Enciclopedia RAO, 2010. - 960 pagini

IANOŞI, ION CONSTANTIN NOICA


Profesorul universitar Ion Ianoşi, membru de onoare al Academiei Române, a publicat cărţi de estetică, filosofie a cuturii, istorie a ideilor, ca şi monografii despre autori români, germani, ruşi. Volumul său Constantin Noica prezintă creaţia unuia dintre corifeii filosofiei româneşti din secolul al XX-lea. Lucrarea descrie opera gânditorului în etapele ei succesive cu privelegierea cărţilor sale, de la acele timpuri până la cele finale. Sunt detaliate atât investigaţiile de istorie a filosofiei şi tratatul de ontologie, cât şi seria lucrărilor despre specificul rostirii şi natura culturii româneşti. Prezenta monografie se înscrie printre analizele uneia dintre personalităţi le cele mai asidiu comentate în cultura noastră recentă şi ajută noile generaţii de cititori să-i aprofundeze textele.
Ianoşi, Ion 
     Constantin Noica / Ion Ianoşi.- Ed. rev.-Bucureşti:Editura Academiei Române,  2006